Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

Projekt „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

VIJESTI

Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

28 veljače, 2023

Održana prva radionica za osnaživanje stručnjaka u okviru projekta Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

    Danas smo održali prvu 1️⃣. u nizu radionica na temu suvremenog koncepta rane intervencije u djetinjstvu – usmjerene na obitelj, u okviru projekta „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ koji se provodi u Krapinsko-zagorskoj županiji. 🫶 Radionicama se nastoji osnažiti 💪 članove Koalicije za ranu intervenciju u djetinjstvu i Mreže djelatnika dječjih vrtića, […]

Read More
17 veljače, 2023

Tematski skup „Rana intervencija u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji: analiza potreba i kako dalje“

Jučer smo održali tematski skup „Rana intervencija u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji: analiza potreba i kako dalje“, u suorganizaciji s Krapinsko-zagorskom županijom 🤝 , na kojem je sudjelovalo 66 stručnjaka.   Na početku skupa održana je press konferencija 📸 na kojoj je predstavljen 🖋 sporazum o suradnji između Koalicije za ranu intervenciju u djetinjstvu (Koalicije) […]

Read More
7 veljače, 2023

Rana intervencija u djetinjstvu u Krapinsko zagorskoj županiji: analiza potreba i kako dalje

16. veljače 2023. (četvrtak), u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom, organiziramo Tematski skup „Rana intervencija u djetinjstvu u Krapinsko zagorskoj županiji: analiza potreba i kako dalje“ u Poduzetničkom centru u Krapini. Na skupu ćemo predstaviti rezultate istraživanja potreba roditelja i djece s razvojnim rizicima i teškoćama, potreba stručnjaka različitih profila i potreba za osnaživanjem civilnog društva […]

Read More