Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

Projekt „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

VIJESTI

Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

15 veljače, 2024

Nastavak projekta “Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu” uz podršku Fonda za bilateralnu suradnju podržanog kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova

13. veljače 2024. održali smo sastanak s Gradskim odjelom za obrazovanje i mlade iz Reykjavika s Islanda sa svrhom razrade plana suradnje u nastavku projekta „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ koji je financiran iz Fonda za bilateralnu suradnju podržanog kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Prvu […]

Read More