Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

Projekt „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

VIJESTI

Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

Naziv projekta: Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

Nositelj projekta: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID

Partner: Gradski odjel za obrazovanje i mlade – Reykjavik, Island

Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2022. – 30.11.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 85.000,00 EUR, financijska podrška Programa iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Kontakt osoba za više informacija: Marina Šimanović (marina.simanovic@hurid.hr) i Blanka Turza (blanka.turza@hurid.hr)

Sažetak projekta: Rana intervencija u djetinjstvu je sustav individualiziranih i djelotvornih usluga koje stručnjaci različitih profesija (liječnici, logopedi, pedagozi, psiholozi, edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici i dr.) pružaju u djetetovom prirodnom okruženju kad ono ima razvojne teškoće ili rizik, od rođenja do polaska u školu. Hrvatska nema uspostavljen kvalitetan sustav rane intervencije te on slabije funkcionira u ruralnim, udaljenim i manje razvijenim sredinama. Uspostava sustava traži socijalni dijalog i suradnju dionika izrazličitih sektora i profesija te lokalnih, regionalnih i nacionalnih donositelja odluka, a važan faktor u sustavu su udruge. Projekt se provodi u Krapinsko-zagorskoj županiji i usmjeren je na udruge koje su malobrojne, nepovezane, a žele ojačati kapacitete za zagovaranje i suvremeni pristup ranoj intervenciji. Projektom će se senzibilizirati zajednice i udruge za izazove obitelji i djece s razvojnim rizicima i/ili teškoćama kako bi zajedno unaprijedili zagovarački proces za stvaranje kvalitetnog i sveobuhvatnog sustava. Dionici projekta će se udružiti u Koaliciju za ranu intervenciju u djetinjstvu. Za adekvatno zagovaranje konkretnih promjena potrebno je jačanje njihovih kapaciteta te točni i relevantni podaci o potrebama. Istraživanja će provesti studenti psihologije Filozofskog fakulteta i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu u suradnji s udrugama te će se tako dobiti podaci za zagovaranje utemeljeno na dokazima. Dionici Koalicije bit će educirani i osnaženi za zagovaranje, međusobnu suradnju i primjenu suvremenih koncepata rane intervencije. Projektni partner prenijet će svoju ekspertizu za jačanje suradnje različitih dionika i pružiti online podršku. Događanja (konferencije, javne tribine, okrugli stolovi) senzibilizirat će opću i stručnu javnost. Kroz projekt će se osnažiti aktivno građanstvo i ranjive skupine te povezati islandska i hrvatska praksa stvaranja socijalne pravde u društvu.