Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

Projekt „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

VIJESTI

Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

U okviru ovogodišnjeg Dječjeg tjedna, HURID je 4. listopada 2022., u suorganizaciji s Krapinsko-zagorskom županijom, održao konferenciju „Rana intervencija u djetinjstvu kao doprinos budućnosti zajednice’’ koja je dio HURID-ovog projekta „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu’’.
Prilažemo i iskaz interesa koji mogu ispuniti i poslati nam oni koji to nisu učinili na konferenciji.
Također, možete pročitati i evaluacijski izvještaj.

Bit ćemo zahvalni ako informaciju o projektu proslijedite svima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani za njegovu provedbu u Krapinsko-zagorskoj županiji i temu rane intervencije u djetinjstvu!