Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

Projekt „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

VIJESTI

Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), u partnerstvu s Gradskim odjelom za edukaciju i mlade iz Reykjavika, provodi projekt u Krapinsko-zagorskoj županiji „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“. Projekt je započeo s provedbom u rujnu 2022. godine, a financiran je sredstvima Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Glavni cilj projekta je senzibilizacija zajednice i udruga za izazove obitelji i djece s razvojnim rizicima i/ili teškoćama kako bi zajedno unaprijedili zagovarački proces za stvaranje kvalitetnog i sveobuhvatnog sustava rane intervencije u djetinjstvu. Za adekvatno zagovaranje konkretnih promjena potrebni su točni i relevantni podaci o potrebama roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama, stručnjaka koji rade u različitim sustavima i organizacijama civilnog društva. Podaci za zagovaranje utemeljeni na dokazima prikupljeni su kroz istraživanja provedena u okviru projekata društveno korisnog učenja.

Sažetak istraživanja o potrebama roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama, potreba stručnjaka različitih profila i potreba za osnaživanjem organizacija civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji dostupan je na ovoj poveznici.